Rampe

Rampe za parking i prolaz imaju jak i pouzdan motor koji je prilagođen upotrebi na duži vremenski period i konstantno korišćenje.

Rampa za parking i prolaz idealna je za industrijske objekte,preduzeća,pasaže i javne parkinge gde je čest ulazak i izlazak vozila tokom celog dana.

Dužina poluge rampe za parking i prolaz može biti do 6 m.Rampa se otvara pod uglom od 90º

Rampa za parking i prolaz sadrži sve elemente sigurnosti kako prilikom podizanja tako i prilkom spuštanja. Na rampi za parking i prolaz postoji mogućnost ugradnje i sigurnosne foto ćelije  koja sprečava spuštanje rampe dok je vozilo u njenoj liniji da ne bi došlo do oštećenja. Na rampi za parking i prolaz može se namestiti da se automatski zatvara posle propuštanja vozila.Takodje, elektronika rampe za parking i prolaz omogućuje konrolisan ulazak preko daljinskog upravljača,induktivne petlje ili taster prekidača.

Sama cev  rampe za parking i prolaz ima na sebi osvetljenje sa LED SMD diodama  u boji .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Share This: