Rolo vrata čelična

Čelična rolo vrata proizvode se od čelične profilisane pocinkovane lamele debljine 0, 8 mm.

Čelična rolo vrata najčešću primenu nalaze kao zaštita na objektima,

uglavnom lokalima, prodavnicama kao i na kućnim garažnim vratima te vratima na industrijskim halama .

Rolo vrata su veoma zahvalna jer zauzimaju veoma mali prostor.

Prostor koji zauzima kutija je od 340-450 mm sto zavisi od visine vrata.

Rolo vrata imaju široku primenu kao garažna vrata za kuće,za stambene

garaže, industrijska vrata, sigurnosna rolo zaštita.

Zbog mogućnosti unutrašnje, kao i spoljašnje ugradnje za rolo vrata

praktično ne postoji objekat gde se ona ne bi mogla ugraditi.

Osim ručnog podizanja rolo vrata, koje omogućuju opruge postoji

ugradnja sigurnosnih brava i elektro motornog pogona sa  deblokadom u

slučaju nestanka struje da se mogu ručno podići.

Na rolo vrata takodje može da se stavi i daljinska kontrola ili taster prekidač .

Izbor boje je po želji kupca sve se plastificira po RAL karti

Veoma je bitno naglasiti da rolo vrata sa oprugama zadovoljavaju sve

tehničke sigurnosno mere pogotovo na industrijskim objektima gde se to po zakonu traži.

Share This: